Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 6 Priester
Yentl647
Kugar544
Crishla381
Schakadamus350
Exxod340
class 7 Schurke
Clôudx1024
Xandro645
Daggoth619
Imparc413
Wutlolz305
class 8 Schamane
Köster928
Izuéia608
Velrak481
Nákil345
Fuddler324
class 9 Hexenmeister
Hoshimiya736
Benscho258
Sundayde188
Virtrex172
Malgoros108
class 10 Krieger
Gurog1127
Valerra1070
Tylu862
Ciboria722
Roldhak655

Überblick

Name Level Rang Status Klasse Rolle Typ default
Alaisia 60 Leader class 4 Magier Caster DD Main 389
Barea 60 Legionär class 10 Krieger Tank Main 423
Batanka 60 Legionär class 8 Schamane Heiler Main 236
Behemuul 60 Legionär class 2 Druide Heiler Main 962
Benscho 60 Legionär class 9 Hexenmeister Caster DD Main 258
Bloodbrother 60 Anwärter class 7 Schurke Phys DD Main 185
Braincrash 0 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 150
Bämäräng 60 Legionär class 2 Druide Heiler Main 349
Calibria 60 Anwärter class 3 Jäger Phys DD Main 150
Chillbringer 60 Anwärter class 4 Magier Caster DD Main 270
Ciboria 60 Orga class 10 Krieger Tank Main 722
Clôudx 60 Legionär class 7 Schurke Phys DD Main 1024
Cobbar 0 Anwärter class 7 Schurke Phys DD Main 163
Crishla 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 381
Daggoth 60 Anwärter class 7 Schurke Phys DD Main 619
Diebarbe 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 100
Drainsa 60 Anwärter class 6 Priester Heiler Main 244
Ewizz 60 Legionär class 4 Magier Caster DD Main 354
Exxod 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 340
Fuddler 60 Leader class 8 Schamane Heiler Main 324
Goldenstück 60 Legionär class 4 Magier Caster DD Main 249
Gudrun 60 Anwärter class 4 Magier Caster DD Main 366
Gurog 60 Legionär class 10 Krieger Phys DD Main 1127
Healmantic 60 Legionär class 8 Schamane Heiler Main 234
Hoshimiya 60 Legionär class 9 Hexenmeister Caster DD Main 736
Hunterkíng 60 Anwärter class 2 Druide Phys DD Main 384
Imparc 60 Legionär class 7 Schurke Phys DD Main 413
Izuéia 60 Anwärter class 8 Schamane Phys DD Main 608
Jaelyn 60 Legionär class 3 Jäger Phys DD Main 260
Jorinna 60 Anwärter class 2 Druide Heiler Main 114
Kugar 60 Anwärter class 6 Priester Heiler Main 544
Köster 60 Legionär class 8 Schamane Heiler Main 928
Lainert 60 Anwärter class 8 Schamane Heiler Main 324
Lasoul 60 Anwärter class 3 Jäger Phys DD Main 352
Lauchsuppe 60 Legionär class 4 Magier Caster DD Main 315
Lavadin 60 Twink class 6 Priester Heiler Main 100
Malgoros 60 Anwärter class 9 Hexenmeister Caster DD Main 108
Memô 60 Anwärter class 6 Priester Heiler Main 226
Misury 60 Legionär class 4 Magier Caster DD Main 259
Moroldah 60 Legionär class 3 Jäger Phys DD Main 107
Namôr 60 Orga class 3 Jäger Phys DD Main 538
Nákil 60 Anwärter class 8 Schamane Phys DD Main 345
Pippof 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 211
Pyja 60 Legionär class 3 Jäger Phys DD Main 0
Raak 60 Orga class 10 Krieger Phys DD Main 599
Roldhak 60 Orga class 10 Krieger Phys DD Main 655
Sarze 60 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 295
Schakadamus 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 350
Schrankwand 60 Legionär class 10 Krieger Phys DD Main 391
Shagul 60 Legionär class 4 Magier Caster DD Main 412
Squânch 60 Anwärter class 4 Magier Caster DD Main 0
Steyn 60 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 486
Sundayde 60 Anwärter class 9 Hexenmeister Caster DD Main 188
Trantuete 60 Anwärter class 8 Schamane Heiler Main -2
Tylu 60 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 862
Valerra 60 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 1070
Velrak 60 Legionär class 8 Schamane Heiler Main 481
Virtrex 60 Legionär class 9 Hexenmeister Caster DD Main 172
Wastes 0 Anwärter class 10 Krieger Phys DD Main 387
Wutlolz 60 Anwärter class 7 Schurke Phys DD Main 305
Xandro 60 Legionär class 7 Schurke Phys DD Main 645
Yentl 60 Legionär class 6 Priester Heiler Main 647
Yomo 60 Legionär class 10 Krieger Phys DD Main 154
Êrébós 60 Legionär class 2 Druide Heiler Main 404
... 64 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.